Samochody osobowe

Jako partner w biznesie staramy się by po wyborze samochodu nasi klienci uzyskali dogodne warunki finansowania jego zakupu. Samochód jest dzisiaj niezbędnym narzędziem pracy każdego przedsiębiorcy, dlatego szybko i profesjonalne obsługujemy każde zapytanie niezależnie od wielkości prowadzonej działalności.

Wypełnij wniosek online >>>

Warunki finansowania LEASINGU:

 • nowy lub używany samochód osobowy
 • finansowanie zakupu środków trwałych do 100% wartości netto
 • uproszczona ocena wniosku
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • okres finansowania nowego pojazdu lub wiek samochodu używanego plus okres finansowania nie może być dłuższy niż 8 lat

Korzyści podatkowe wynikające z LEASINGU:

LEASING OPERACYJNY to najczęściej wybierany leasing przez naszych klientów. Do korzyści finansowych wynikających z niego należy to, że do kosztów uzyskania przychodu nasz klient zaliczy:

 • wstępną opłatę leasingowa jeżeli występuje
 • raty leasingowe
 • wydatki związane z eksploatacją auta
 • koszty ubezpieczenia
 • VAT – jeżeli podatnik będzie wykorzystywał samochód na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej łącznie z używaniem go do celów prywatnych, to wówczas może odliczyć 50% kwoty podatku, jeśli samochód będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby działalności to wówczas wartość podatku VAT możliwa do odliczenia wynosi 100%

LEASING FINANSOWY to forma finansowania, w której korzystający musi wpłacić kwotę VAT od całości transakcji, z góry za cały okres trwania umowy leasingowej. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczy:

 • wstępną opłatę leasingowa jeżeli występuje
 • część odsetkową raty leasingowej
 • wydatki związane z eksploatacją auta
 • koszty ubezpieczenia, do kosztów podatkowych w samochodach osobowych nie zaliczamy tej części składki przypadającej proporcjonalnie do wartości auta przyjętej na potrzeby ubezpieczenia ponad równowartość 20 tys. euro.
 • amortyzację samochodu ale w tym leasingu maksymalna kwota, która podlega amortyzacji to odpowiednik w złotych 20 tys. euro przeliczonych po średnim kursie NBP z dnia przekazania samochodu do używania. Jeżeli samochód jest droższy to nadwyżka nie stanowi kosztu prowadzenia działalności.
 • VAT – jeżeli podatnik będzie wykorzystywał samochód na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej łącznie z używaniem go do celów prywatnych, to wówczas może odliczyć 50% kwoty podatku, jeśli samochód będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby działalności to wówczas wartość podatku VAT możliwa do odliczenia wynosi 100%

 

Wypełnij wniosek online >>>

 

Sprawdź LEASING na sprzęt medyczny